Privacy Verklaring van Zwemclub de Forel

Uw privacy is van het grootste belang voor Zwemclub de Forel.
Als we uw gegevens verwerken dan doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonlijke- en persoonsgegevens beschermen.
Zwemclub de Forel, met als correspondentieadres De Brogge 31, 8472 AT Wolvega, is het verantwoordelijke orgaan voor de gegevensverwerking.
De verwerking is vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u lid bent van een vereniging die lid is van de zwembond, dan wordt er gebruik gemaakt van een digitale ledenadministratie welke met de administratie van de KNZB wordt uitgewisseld.
De persoonsgegevens omvatten: naam, roepnaam, voorletters, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres, kwalificaties van arbitrerend - en technisch kader en de zwemsportactiviteit waaraan wordt deelgenomen. Bent u contributie plichtig dan worden ook bankgegevens verzameld voor het innen van inschrijfgeld, contributies en overige betalingen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Uw gegevens worden gebruikt om het aantal en het verloop van leden van onze vereniging vast te kunnen stellen.
Uw gegevens worden eveneens gebruikt voor de uitoefening van activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot: uw deelname aan activiteiten zoals wedstrijden en competities, onderzoeksdoeleinden, subsidieverzoeken, voor informatievoorziening in het verlengde van zwemsportactiviteiten (eventueel in samenwerking met derden), overige activiteiten die de zwemsport in de ruimste zin van het woord bevorderen. Voor de gerichte uitvoering van marketing- of wervingsactiviteiten door de vereniging, indien het lid daartoe toestemming heeft gegeven bij inschrijving.
Het innen van openstaande vorderingen voor zover het een persoonlijk lidmaatschap betreft.

Uw gegevens worden eveneens gebruikt om aan de zwembond te verstrekken en aan NOC*NSF in het kader van KISS: de centrale databank van het ‘Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS) van NOC*NSF.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

ZC de Forel verstrekt door middel van haar ledenadministratie aan de KNZB de volgende persoonsgegevens: Naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en begin- en einddatum van het lidmaatschap van de KNZB.
De KNZB verwerkt deze gegevens voor:
  a. het jaarlijks vaststellen van het exacte aantal leden, om het aantal uit te brengen
      stemmen tijdens de ALV van de KNZB in de algemene vergadering van NOC*NSF te kunnen bepalen.
  b. het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van sportdeelnamevraagstukken.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Zwemclub de Forel. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die sites te raadplegen.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen

Zwemclub de Forel kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.
Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Vragen?

Bij vragen kunt u een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen.  Wilt u uw gegevens corrigeren of inzien, of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Zwemclub de Forel dan kunt u een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen.

⇑ ⇑